Eudel

ESTATUKO ARAUDIA

Errege-Dekretuak

(20-03-31) Alarma-egoera. Gizarte- eta ekonomia-esparruko neurri urgenteak / Genero-indarkeria

 

 

EAO: Estatuko eta autonomia-erkidegoko araudia "Covid-19 Osasun krisia"ri buruz

Estatutuko Administrazio Orokorra: Covid19aren ondoriozko osasun-krisia dela-eta berriki argitaratutako arauen bilduma

FORU ARAUDIA ARABA

 


BIZKAIA

 

 


GIPUZKOA

 

EELZ - ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

 

GLL – GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK

 

GLLen kudeaketaren gaineko iradokizunak

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak bultzatutako jarduerak bermatzeko izapidetzea Telelaguntza zerbitzuan

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntzetan                                                    

ETXERIK GABEKO PERTSONAK  
ELKARTASUN SARE ANTOLATUA

GUZTION ARTEAN Eusko Jaurlaritzako Elkartasun Sare antolatua

 

INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN ARRETAEMAKUMEENTZAKO
NBEak ERABILTZEKO/ LANEKO OSASUNA

EUDELen zirkularra 20/03/30.

Eranskinak:

 

*Prebentzio-fitxen esteka, jardueraren arabera sailkatuta 

GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA

 BILERA TELEMATIKOAK

“Tokiko ordezkaritza eta gobernu organoak (osoko bilkurak, gobernu batzordeak, osoko bilkuren batzordeak) eta tokiko beste organo kolegiatu batzuk (kontratazio-batzordeak, esaterako) alarma egoeran modu telematikoan biltzeko eta erabakiak hartzeko aukerari buruzko informazio oharra”

*Lurralde Politika eta Funtzio Publikoaren Ministerioko Autonomiako eta Tokiko Araubide Juridikorako Zuzendaritza Nagusiak igorritakoa.

 

 

GOMENDIOAK (20/03/16) UDAL ESPARRUARENTZAKO COVID-19 koronabirusa dela eta

 

1.- Osasun Sailak Elkartasun Sare Antolatua sortu du. Bertan, erosketak egin ezin dituzten, farmaziara joan ezin diren eta bestelakoak behar dituzten pertsonei laguntza emateko boluntario-eskaera guztiak zentralizatuko dira. Halaber, egoera horien jarraipena egingo da telefonoz.

2.- Etxeetara zerbitzua ematera ateratzen diren osasun-langileen ibilgailuak TAO sistematik kanpo uztea.

3.- Udal zergak eta tasak ordaintzeko epea luzatzea.

4.- Osoko Bilkuretako eta Batzordeen bileretarako  aparteko neurriak (gutxienez Martxoan). 

 

  • Osoko bilkurak eta Batzordeen bilerak murriztea eta ezinbestekoak direnak baino ez egitea. Horrenbestez, osoko bilkurak eta batzordeen bilerak bakarrik egingo dira ebatsi beharreko gaiak erabakitzeko (bozkatu behar diren gauzetarako). Beraz, gainerako gaiak ez dira jorratuko.
  • Batzordeen bileretara zinegotzi bakarra egongo da talde bakoitzeko, eta zinegotzien botoa talde horretako bozeramailearen edo zinegotzi arduradunaren esku utziko du.
  • Pertsonen arteko distantziari eustea (metro 1 gutxienez). Horretarako, Osoko Bilkura edo Batzordea eremu zabalago batera eraman behar bada
ADMINISTRAZIO- KONTRATAZIOA

Arau-Berrikuntzak 2020-04-01ean, batez ere kontratazio publikoaren arlokoak

Galde-erantzunak (FAQ)

 

EUDELen zirkularra 20/03/30

Eranskina: Kontrataziaren eta Publiko arloan berrikuntzak (Errege Lege Dekretuak martxoak 27 eta 29)

Covid19: KONTRATAZIOAREN GIDALIBURUA (ARGIBIDEAK eta JARDUERA PRAKTIKOAK)

TXOSTENA: alarma-egoera adierazi ondoren erabili beharreko tresnei eta jarraitu beharreko prozedurei buruzko txostena, Euskadiko udalen eta haien enpresa kontratisten kontratu-harremanari dagokionez *Martxoaren 17ko 8/2020 ELD eta martxoaren 14ko 463/2020 EDko Xedapen Gehigarrietako Hirugarrena aplikatuz.

Kontratazioaren arloko informazioa: Eusko Jaurlaritzako Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren zirkularrak.

OSASUN SAILA

UDAL ESPARRURAKO GOMENDIOAK EUDELek udalei bidali die.

Dokumentuak:

 

MERKATARITZA

HORNIGAIAK BANATZEKO ORDUTEGIAK MALGUTZEKO Udalentzako eskaera

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak Euskadiko udalei eskatu die hornigaiak banatzeko ordutegiak malgutzeko, COVID19ari eusteko neurriak direla-eta hornidura bermatzeko.

 

TURISMOA

 

OSASUN LARRIALDIARI LOTUTA, MERKATARITZARI ETA TURISMOARI ERAGITEN DIETEN ESTATUAREN NEURRIAK

 

463/2020 Errege Dekretuaren eragina Turismo, Ostalaritza eta Merkataritza sektoreetan (azken eguneraketa 2020/03/16)

 

“Turismo-sektorean COVID-19 kutsatzea txikiagotzeko jardun-protokoloa” (azken eguneraketa 2020/03/11)

 

Jardun-protokolo horrek Udalak interpelatzen ditu (2. atala ERANTZUKIZUNAK) establezimendu turistikoen erantzule edo turismoa sustatzeko erakundeen kide izan daitezkeen aldetik. Era horretan, turismo-eragileei eskatzen die “jardun-protokolo hau hedatzeko eta inplementatzeko” eta erakunde turistikoei “dokumentu hau beren langile eta bezeroen artean zabaltzeko, eta neurriak hartzen direla ziurtatzeko”

GARRAIOA

 

ELIKADURA
 KARTELAK

Eguneratutako kartelak:

Halaber, gogorarazten da koronabirusa prebenitzeko eta horretatik babesteko informazio eguneratua ematen duten kartel guztiak, modu orokorrean hedatu eta editatzeko sortutakoak, deskargatzeko moduan daudela Eusko Jaurlaritzaren webgunean (birusa geldirazteko indartze-neurriei buruzko informazioarekin)https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/