Eudel
 Beste dokumentuak Zirkularrak

2022ko ordainsarien gehikuntzei buruzko EUDELeko informazio-orria

Fitxategiak

Fitxategia Espainiera Euskara Data
Circular Informativa Incrementos Retributivos 2022.pdf (2022ko ordainsarien gehikuntzei buruzko EUDELeko informazio-orria) Jaitsi 11.01.2022
2022ko ordainsari-igoerei buruzko informazio zirkularra.pdf (2022ko ordainsarien gehikuntzei buruzko EUDELeko informazio-orria) Jaitsi 11.01.2022