Eudel
 Other documents Circulares

2021eko ordainsarien gehikuntzei buruzko EUDELeko informazio-orria

Files

File Spanish Basque Date
Circular Informativa Incrementos Retributivos 2022.pdf (Circular informativa sobre incrementos retributivos 2022) Download 11.01.2022
2022ko ordainsari-igoerei buruzko informazio zirkularra.pdf (Circular informativa sobre incrementos retributivos 2022) Download 11.01.2022