Eudel
 Beste dokumentuak Zirkularrak

2023ko ordainsarien igoerari buruzko zirkular informatiboa

Fitxategiak

Fitxategia Espainiera Euskara Data
2023 Ordainsaria Igoera Incremento Retributivo.pdf (2023ko ordainsarien igoerari buruzko zirkular informatiboa) Jaitsi Jaitsi 19.01.2023