Eudel

2016an 5.000 biztanletik beherako Bizkaiko udalerrietan kirol azpiegiturak zaharberritu, berritu edo berrerabiltzeko inbertsioak finantzatzeko diru-laguntzak esleitzeko Kalifikazio Epaimahaia. 2 (ordezko 2)