Zer eskaintzen du?

  • Aholkularitza udalerriei, programak, planak… egiteko.
  • Finantziazioa bilatzea kide diren udalerrien arteko ekintza bateratuetarako.
  • Berdintasunaren aldeko eta indarkeriaren aurkako borrokan, baliabide bateratuak sortu eta erabiltzeko sustapena egitea.
  • Euskadiko udalerrietan, berdintasunari eta indarkeriari buruzko informazio bilketa sistematikoa egitea eta adierazleak diseinatzea.
  • Berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako udal protokoloak sustatzeko tresnak sortzea.
  • Tokiko ekimenei buruzko hausnarketa eta trukea.
  • Berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako trebakuntza udaletako politikari eta teknikariei.
  • Berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako sentsibilizazio kanpainak eta beste ekimen publiko batzuk garatzea.