Beste estrategia batzuk

  1. EUDEL- IVAP/HAEE hitzarmena, Udaletan langileak trebatzeko
  2. Kontrastea: Araudiari buruzko Txostenak, etab.
  3. Udalek gai berriak eta ekimenak proposatzeko espazioa