Cookie erabilera: Webgune honetan cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu estadistika datuak batzeko eta zure nabigazioa hobea izan dadin. Nabigatzen jarraitzen baduzu, instalatzea eta guk horiek erabiltzea onartuko duzu. Konfigurazioa aldatu edo argibide gehiago eskuratu dezakezu, Cookie politikan. | Itxi
Esp | Eus

INFOUDALA

Euskal udalentzako informazio zerbitzu berri honekin, udal esparruko laguntza, diru-laguntza eta arautegien berri izango dute udalek, aldizkari ofizialetan argitaratzen diren bezain laster.

Diru-laguntzak

 

Nobedadeak

Hasiera:2018-04-27 / Amaiera:2018-05-18   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

KIROL ARLOKO DIRU LAGUNTZAK, 2018
Herritar aktiboagoen alde lan egiten duten toki erakundeei, kirol elkarte eta erakundeei eta ikaste txe ei zuzendutako diru lagun tzak arau tzea. Elkarte horiek jarduera fisikoa modu erregularrean egitea bul tza tzen dute, jarduera fisikoa egiten duten per tso nen kopurua...

Hasiera:2018-04-26 / Amaiera:2018-05-25   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

GIPUZKOAKO TURISMO JARDUERA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZAK, 2018
Ekimen turistikoak dinamizatzeko eta sustatzeko jarduerak gauzatzera bideratutako dirulaguntzak, natura turismoarekin lotutako produktuak sortu eta finkatzeko.Interes turistiko nabarmena eta kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten gastronomiari lotutako ekitaldiak antolatzera

Hasiera:2018-04-25 / Amaiera:2018-05-25   ARABAKO FORU ALDUNDIA - BERDINTASUNA - DIPUTATU NAGUSIA

ARABAKO UDAL ETA KUADRILLEI ETA TREBIÑUKO KONDERRIARI ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDI PUBLIKOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA SUSTATZERA BIDERATUTAKO PROGRAMAK EDOTA JARDUERAK, 2018
Dirulaguntzak ematea sentsibilizazioa eta kulturartekotasuna sustatzeko jarduerak edota programak gauzatzeko, genero ikuspegia kontuan hartuz. Jarduera edo programa horiek udalek edo kuadrillek sustatu behar dituzte 2018ko ekitaldian, Arabako Lurralde Historikoan...

Hasiera:2018-04-25 / Amaiera:2018-05-21   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - INGURUMENA - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN BIZIKLETEN ETA OINEZKOEN BIDEEN UDAL SAREA GARA TZE KO PROGRAMA AURREIKUSITAKO DIRULAGUNTZAK, 2018
Oinezkoen eta bizikleten bideak susta tze ko eta gara tze ko diru lagun tzak: bide horiek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planean aurreikusten den udal sarekoak izan; nahiz Gipuzkoako udalerrietako planetan aurreikusitako izaera bereko bideak izan.

Hasiera:2018-04-20 / Amaiera:2018-05-21   ARABAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

TURISMOA SUSTATZEKO JARDUERETARAKO LAGUNTZEN 2018KO DEIALDIA, TOKI ERAKUNDEEI ETA IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ELKARTEEI ZUZENDUA , 2018
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/045/2018_045_01434_E.pdf

Hasiera:2018-04-16 / Amaiera:2018-05-25   EUROPA - HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA - EUROPA

PROGRAMA ERASMUS+, ACCIÓN CLAVE 3 . APOYO A LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS JUVENTUD EUROPEA UNIDA, 2018
El ámbito de las acciones «Juventud Europea Unida» debería basarse en la experiencia obtenida a través del proyecto «Nueva Narrativa para Europa» (6) y otras iniciativas de políticas y programas para los jóvenes destinados a promover su participación en la vida pública europea,..

Hasiera:2018-04-16 / Amaiera:2018-05-16   BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA - EUSKERA ETA KULTURA SAILA

5.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO BIZKAIKO UDALERRIEK 2018KO EKITALDIAN KULTUR JARDUERAK EGITEKO DIRUGUNTZAK, 2018
Kultura-sustapen eta -zabalkundearekin lotura zuzena duten kultur jarduerek: a) Folklorea. b) Arte eszenikoak: musika, dantza eta antzerkia. c) Ikusizko eta ikus-entzunezko arteak. d) Literatur sustapena.

Hasiera:2018-04-16 / Amaiera:2018-06-29   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - INGURUMENA - EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO BASOAK ZAINDU, HOBETU ETA UGARITZEKO DIRU LAGUNTZAK, 2018
Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak ezartzea.

Hasiera:2018-04-13 / Amaiera:2018-05-14   ARABAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

HERRIETAKO MERKATARITZA SUSTATZEKO JARDUERAK GAUZATZEKO LAGUNTZETARAKO DEIALDIA, ARABAKO KONTZEJUENTZAT, 2018
Arabako Lurralde Historikoan herrietako merkataritza sustatzeko jarduerak babestea, lehiaketa bidez dirulaguntzak.

Hasiera:2018-04-13 / Amaiera:2018-05-14   ARABAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

ARABAKO UDALERRIETAKO ESPAZIO PUBLIKOETAN MERKATARITZA INDARBERRITZEKO LAGUNTZAK, 2018
Arabako udalerrietako espazio publikoetan bertako merkataritza egitura indartzen lagunduko duten merkataritza indarberritzeko proiektuak egin daitezen.

Hasiera:2018-04-12 / Amaiera:2018-04-30   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

10.000 BIZTANLETIK BEHERAKO UDALERRIEI DIRU-LAGUN TZAK EMATEKO, HAIN ZUZEN ERE, UDAL PLANGINTZA OROKORREKO HIRIGINTZA TRESNAK BERRIKUSTEKO EDO EGOKITZEKO GASTUAK FINANTZATZEKO ETA, HORRETAZ GAIN, UDALERRI HORIETAKO EREMU HONDATUEN INBENTARIOA EGITEKO ETA EREMU HORIEK LEHENGORATZEKO ESKUHAR TZE PROGR
Gipuzkoako Lurralde Historikoko 10.000 biztanletik beherako udalerriei hirigin tza-xede jakin ba - tzu etarako emango zaizkien diru-lagun tzak arau tzea, eta, zehazki, udal plangin tza orokorreko hirigin tza tresnak berrikusteko edo egokitzeko.

Hasiera:2018-04-11 / Amaiera:2018-05-11   ARABAKO FORU ALDUNDIA - EUSKARA - EUSKERA, KULTURA ETA KIROL SAILA

UDALEK ETA KUADRILLEK EUSKARAREN BITARTEZ SOZIALIZATZEKO PROGRAMAK GAUZA DITZATEN DIRULAGUNTZAK, 2018
2018ko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak eta jarduerak antolatu, garatu eta gauzatzeko Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Konderrian.

Hasiera:2018-04-09 / Amaiera:2018-05-09   ARABAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - EUSKERA, KULTURA ETA KIROL SAILA

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO ETA TREBIÑUKO KONDERRIKO HISTORIA ETA ARTE ONDASUNAK ONIK ZAINDU ETA/EDO ZAHARBERRITZEKO ESKU HARTZEETARAKO DIRULAGUNTZAK, 2018
Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Konderriko toki erakundeek sustatutako historia eta arte ondasunen babeserako eta/edo zaharberritzerako esku hartzeetarako dirulaguntzak.

Hasiera:2018-04-06 / Amaiera:2018-04-26   ARABAKO FORU ALDUNDIA - LANDA GARAPENA - NEKAZARITZA SAILA

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO LANDA BIDEAK MANTENTZEA XEDE DUTEN GAUZAZKO LAGUNTZAK, 2018
Arabako landa bideen mantentze lanak egiteko gauzazko laguntzen oinarri arautzaileen aldaketak.

Hasiera:2018-04-05 / Amaiera:2018-05-05   BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

BILBO-BIZKAIA HELMUGA TURISTIKOAREN GARAPENA SUSTATZEKO NORGEHIAGOKA ARAUBIDEAN EMATEN DIREN DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMA, 2018
Bilbo-Bizkaia helmuga turistikoaren garapena sustatzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea.