Cookie erabilera: Webgune honetan cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu estadistika datuak batzeko eta zure nabigazioa hobea izan dadin. Nabigatzen jarraitzen baduzu, instalatzea eta guk horiek erabiltzea onartuko duzu. Konfigurazioa aldatu edo argibide gehiago eskuratu dezakezu, Cookie politikan. | Itxi
Esp | Eus

INFOUDALA

Euskal udalentzako informazio zerbitzu berri honekin, udal esparruko laguntza, diru-laguntza eta arautegien berri izango dute udalek, aldizkari ofizialetan argitaratzen diren bezain laster.

Diru-laguntzak

 

Nobedadeak

Hasiera:2018-05-14 / Amaiera:2018-06-28   EUROPA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - EUROPA

AYUDA PARA MEDIDAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE, 2018
Financiar medidas de información con arreglo al artículo 58, letra f), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), a partir de créditos del presupuesto de 2018 tal como se anunció en la Decisión C(2018) 763 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018

Hasiera:2018-05-10 / Amaiera:2018-06-05   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

GIPUZKOAREN SUSTAPEN EKONOMIKOA BULTZATZEA ESKUALDE IKUSPUNTUAREN EKARPENAREN BIDEZ» IZENEKO DIRULAGUNTZA PROGRAMA, 2018
«Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa bul tza tze a eskualde ikuspuntuaren ekarpenaren bidez» izeneko diru lagun tza programaren 2018ko deialdia.

Hasiera:2018-05-08 / Amaiera:2018-06-08   EUSKO JAURLARITZA - LANDA GARAPENA -  EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

EAEKO LANDA GARAPENEKO PROGRAMAREN ESPARRUAN ONARTU ZEN LEADER EREMUKO LANDA-INGURUKO UDALERRIEN EKONOMIA SUSTATU, GARATU ETA DIBERTSIFIKATZEKO LAGUNTZAK., 2018
Nekazaritzaz besteko jardueretarako enpresak sortzera bideratutako laguntzak (startup).Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko laguntzak.Besteren kontura kontratatzeko laguntzak.Udalerrietako oinarrizko azpiegitura eta zerbitzuak egin eta berritzeko.Etxebizitzarako laguntzak.

Hasiera:2018-05-04 / Amaiera:2018-06-04   BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA - EUSKERA ETA KULTURA SAILA

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO UDAL ERAKUSKETA-ARETOEK GARRANTZI BEREZIKO PRAKTIKA ARTISTIKO GARAIKIDEAK ZABALTZEKO PROGRAMATZEN DITUZTEN ERAKUSKETA KOORDINATUAK SUSTATZEKO ALDUNDIAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK, 2018
50.000 biztanletik beherako udalek eta udalen elkarteek 2018. urtean Europar Batasunaren programa eta ekimenetan parte har dezaten sustatzeko.

Hasiera:2018-05-02 / Amaiera:2018-10-31   EUSKO JAURLARITZA - INGURUMENA - ENTE VASCO DE LA ENERGIA

GARRAIO ETA MUGIKORTASUN EFIZIENTEAREN ALDEKO INBERTSIOAK SUSTATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA, 2018
Garraio eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programa.

Hasiera:2018-05-02 / Amaiera:2018-09-14   EUSKO JAURLARITZA - INGURUMENA - ENTE VASCO DE LA ENERGIA

TOKI HERRI ADMINISTRAZIOAREN ALORREAN ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ERABILERAREN ALDEKO INBERTSIOAK SUSTATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA, 2018
Kanpoko argiteria publikoa.Dauden udal eraikinak.Energia azterlanak eta UEP-PACES prestatzea. UEP - PACES prestatzea.

Hasiera:2018-05-02 / Amaiera:2018-05-25   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - GOBERNANTZAKO ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ENTITATEEK ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEK BESTE ESKUALDE EDO HERRIALDE BA TZU ETAKO HERRI EDO HIRIEKIN TRUKEKO SENIDE TZE AK EGIN DITZA TEN SUSTATZEKO ELKARREKIN PROGRAMAKO LAGUNTZAK, 2018
Gipuzkoako Lurralde Historikoko entitateek Europako edo beste kontinenteetako eskualde edo herrialde ba tzu etako udalerri eta hiriekin trukeko senide tze ak egin ditza ten sustatzeko dirulaguntzak emateko prozedura hastea.

Hasiera:2018-05-02 / Amaiera:2018-05-30   ARABAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

TURISMOAREN SEKTOREAN INBERTSIOAK EGITEKO LAGUNTZEN DEIALDIA, 2018
2018ko ekitaldian turismoaren sektorean inbertsioak egiteko laguntzak ematea.

Hasiera:2018-05-02 / Amaiera:2018-06-01   BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - GARAPENERAKO LANKIDETZA - DIPUTATU NAGUSIA

BIZKAIKO 50.000 BIZTANLETIK BEHERAKO UDALEK ETA UDALEN ELKARTEEK 2018. URTEAN EUROPAR BATASUNAREN PROGRAMA ETA EKIMENETAN PARTE HAR DEZATEN SUSTATZEKO DIRULAGUNTZAK , 2018
50.000 biztanletik beherako udalek eta udalen elkarteek 2018. urtean Europar Batasunaren programa eta ekimenetan parte har dezaten sustatzeko

Hasiera:2018-04-30 / Amaiera:2018-09-30   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - GARAPENERAKO LANKIDETZA - GOBERNANTZAKO ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA

TOKI ERAKUNDEEK EUROPAKO PROIEKTUEN PRESTAKETAN AHOLKULARITZA TEKNIKORAKO DIRU LAGUNTZAK, 2018
Gipuzkoa Europan Indartuz proiektuaren esparruan, eta xede du Gipuzkoa Europako eszenatokian kokatzen laguntzea, Lurraldeko toki erakundeek Europako proiektuetan parte har dezaten sustatuz.

Hasiera:2018-04-27 / Amaiera:2018-05-18   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROLA - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

KIROL ARLOKO DIRU LAGUNTZAK, 2018
Herritar aktiboagoen alde lan egiten duten toki erakundeei, kirol elkarte eta erakundeei eta ikaste txe ei zuzendutako diru lagun tzak arau tzea. Elkarte horiek jarduera fisikoa modu erregularrean egitea bul tza tzen dute, jarduera fisikoa egiten duten per tso nen kopurua...

Hasiera:2018-04-26 / Amaiera:2018-05-25   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

GIPUZKOAKO TURISMO JARDUERA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZAK, 2018
Ekimen turistikoak dinamizatzeko eta sustatzeko jarduerak gauzatzera bideratutako dirulaguntzak, natura turismoarekin lotutako produktuak sortu eta finkatzeko.Interes turistiko nabarmena eta kanpoko hedabideetan proiekzio handia duten gastronomiari lotutako ekitaldiak antolatzera

Hasiera:2018-04-25 / Amaiera:2018-05-25   ARABAKO FORU ALDUNDIA - BERDINTASUNA - DIPUTATU NAGUSIA

ARABAKO UDAL ETA KUADRILLEI ETA TREBIÑUKO KONDERRIARI ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDI PUBLIKOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA SUSTATZERA BIDERATUTAKO PROGRAMAK EDOTA JARDUERAK, 2018
Dirulaguntzak ematea sentsibilizazioa eta kulturartekotasuna sustatzeko jarduerak edota programak gauzatzeko, genero ikuspegia kontuan hartuz. Jarduera edo programa horiek udalek edo kuadrillek sustatu behar dituzte 2018ko ekitaldian, Arabako Lurralde Historikoan...

Hasiera:2018-04-25 / Amaiera:2018-05-21   GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - INGURUMENA - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN BIZIKLETEN ETA OINEZKOEN BIDEEN UDAL SAREA GARA TZE KO PROGRAMA AURREIKUSITAKO DIRULAGUNTZAK, 2018
Oinezkoen eta bizikleten bideak susta tze ko eta gara tze ko diru lagun tzak: bide horiek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planean aurreikusten den udal sarekoak izan; nahiz Gipuzkoako udalerrietako planetan aurreikusitako izaera bereko bideak izan.

Hasiera:2018-04-20 / Amaiera:2018-05-21   ARABAKO FORU ALDUNDIA - ENPLEGU ETA TOKIKO GARAPENA - ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

TURISMOA SUSTATZEKO JARDUERETARAKO LAGUNTZEN 2018KO DEIALDIA, TOKI ERAKUNDEEI ETA IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ELKARTEEI ZUZENDUA , 2018
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/045/2018_045_01434_E.pdf